27 สิงหาคม 2562 "แม่น้ำหวงเหอ" สายน้ำแห่งชีวิตชาวจีน ที่ไม่เคยแห้งเหือดมา 20 ปีแล้ว

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7877398/
สำนักข่าวซินหัวของประเทศจีนรายงานว่า คณะกรรมาธิการการอนุรักษ์แม่น้ำเหลือง (YRCC) สังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำของประเทศจีน เปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1999 เป็นต้นมา แม่น้ำหวงเหอสามารถไหลเวียนโดยไม่ติดขัด ลำเลียงมวลน้ำหล่อเลี้ยงคนในประเทศมากกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามเมื่อปี 1972-1999 แม่น้ำหวงเหอเผชิญภาวะน้ำแล้งนาน 22 ปี โดยเฉพาะปี 1997 ที่แล้งติดต่อกัน 226 วัน ส่งผลกระทบต่อช่วงหนึ่งของแม่น้ำเป็นทางยาวถึง 704 กิโลเมตรจากความยาวทั้งหมด 5,464 กิโลเมตร โดยสาเหตุหลักมาจากการลดระดับอย่างรวดเร็วของน้ำในแม่น้ำ การใช้ทรัพยากรน้ำมากเกินไป และการขาดการจัดการที่ดี แต่ทว่าความเปลี่ยนแปลงสู่ทางที่ดีเริ่มปรากฎในปี 1999 เมื่อจีนบังคับใช้มาตรการใหม่และรัฐบาลกลางเข้ามาดูแลการบริหารจัดการแม่น้ำ รวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำ สือกั๋วอัน หนึ่งในคณะกรรมาธิการการอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองระบุว่า “เราจัดตั้งระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและระบบผันน้ำ ทำให้สามารถตรวจสอบประตูผันน้ำมากกว่า 100 แห่งใน 9 มณฑล และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำเหลืองได้ในเวลาเดียวกัน ระบบดังกล่าวยังช่วยให้เราคำนวณปริมาณน้ำจากต้นน้ำ น้ำฝนในท้องถิ่น รวมถึงมวลน้ำในอ่างเก็บน้ำ นำไปสู่การร่างแผนการผันน้ำทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ” อนึ่ง แม่น้ำเหลืองหรือที่รู้จักกันในชื่อ “สายน้ำแห่งชีวิต” ครองสัดส่วนร้อยละ 2 ของปริมาณน้ำจากแม่น้ำทั้งหมดของประเทศจีน เป็นแหล่งน้ำแก่ประชากรร้อยละ 12 จากประชากรทั้งหมด 1.39 พันล้านคน เป็นแหล่งน้ำชลประทานร้อยละ 15 แก่พื้นที่เพาะปลูก และมีส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ถึงร้อยละ 14